تبلیغات
هیئت کاراته شهرستان فردیس - اصطلاحاتی كه هر كاراته كار باید بداند

 

سیکن (دو مفصل اصلی مشت بسته)
اُشیرو ( عقب ، پشت)
میگی (راست)
هیداری (چپ)
گدان (سطح پایینی ، قسمت تحتانی)
چودان (قسمت وسط بدن )
جودان (بالای بدن ، قسمت سر و گردن)
دوجو (محل تمرین)
اُس (سلام ، تقاضا ، احترام )
بودو (راه رزم )
کیو (به درجات پایینترازکمربندسیاه اطلاق میشود)
دان (درجه ، سطح )
سن سی (استاد ، معلم ، مربی)
سن سی نی ری (احترام به استاد)
سم پای (شاگرد ارشد)
سم پای نی ری (احترام به پیشکسوت ، ارشد )
ری (احترام ، تعظیم )
کاراته دو (راه و روش دست خالی )
کاراته کا ( هنرجوی کاراته)
کاراته گی (لباس کاراته)
یوکو (کنار ، پهلو)
یوری آشی (لیز خوردن ، قدم لیز برداشتن)
یامه (تمام ، پایان)
مائه (جلو)
ماکی وارا (یک تخته چوبی که دور آن پارچه یا حصیر می بافند و با آن به قسمتهای مختلف بدن جهت قوی شدن ضربه می زنند)
ماواته (بچرخید ، برگردید)
مودوته (برگردید سرجایتان)
سوکومن (پهلو ، کنار)
کیکو (منقار پرنده ، تمرین )
کاکی واکه اوکه (دفاع جدا کننده)
اوکه (دفاع)
شو (کف دست ، دست باز )
شودان (اولین درجه استادی در بودو)
نی دان (دومین درجه استادی در بودو)
سان دان (سومین درجه استادی در بودو)
یون دان (چهارمین درجه استادی در بودو)
گودان (پنجمین درجه استادی در بودو)
روکودان ( ششمین درجه استادی در بودو)
شی چی دان (هفتمین درجه استادی در بودو)
هاچی دان (هشتمین درجه استادی در بودو)
کودان (نهمین درجه استادی در بودو)
جودان (دهمین درجه استادی در بودو)
کورو اُبی (کمربند سیاه)
شی هان ( استاد بزرگ و مسلم )
شو می نی ری (تعظیم به روبرو ، احترام به جایگاه)
شیای (مسابقه رقابت )
شیای جو (محوطه مسابقه با مساحت 64 مترمربع)
ام پی (آرنج)
اوده (ساعد)
اوچی (درونی ، از داخل)
ایپون نوکیته (تکنیک مستقیم با نوک انگشت اشاره)
اوتاگا (به طرف همدیگر ، دو طرفه)
هیجی (نوک آرنج)
هایشو اوکه (دفاع با پشت دست )
هیراکن (مشت نیم بسته)
هاجیمه (شروع)
بارای (منحرف کردن ، درو کردن)
بونکای (تجزیه و تحلیل و کاربرد عملی کاتا)
گامائه (گارد ، پوشش)
تیشو اوکه (دفاع با پاشنه دست)
توری (گذر کردن ، عبور کردن)
توکوای کاتا (کاتای ویژه و تخصصی)
تاتامی (تشک حصیری مورد استفاده در ورزش های رزمی)
داچی (فرم ایستادن)
ریو (استیل ، روش ، متد ، سبک ، سنت)

 
طبقه بندی: کاراته،
برچسب ها: زوکی، کاتا، کومیته،

تاریخ : پنجشنبه سی ام دیماه سال 1389 | 18:22 | نویسنده : mehdi rahmani | نظرات