تبلیغات
هیئت کاراته شهرستان فردیس - کاتا در سبک شوتوکان

کاتا ، مجموعه ای از تکنیک های کاراته است که به شکلی خاص بایکدیگر ترکیب شده وجنبه مبارزه با یک یا چند حریف فرضی رادارد واز این جهت،نوعی تمرین فکری و ذهنی نیز تلقی می شود.

کاتا، همواره با احترام(ری) شروع شده و با احترام نیز پایان می یابد. کاتا، همچنین،همواره با دفاع شروع شده واغلب بادفاع نیز تمام می شود، وازاین دو جهت ، دارای پیام های اخلاقی وانسان دوستانه ی ارزشمندی است که مورد تأیید اسلام نیز می باشد.

۱- هیان شودان

۲- هیان نی دان

۲- هیان سان دان

۲- هیان یون دان

۵- هیان گودان

۶- باسای دای

۷- باسای شو

۸- کانکودای

۹- کانکو شو

۱۰- تکی شودان

۱۱- تکی نی دان

۱۲- تکی سان دان

۱۳- هانگتسو

۱۴- جیتته

۱۵- انپی

۱۶- گانکاکو

۱۷- جیون

۱۸- سوچین

۱۹- نی جوشیهو

۲۰- گوجوشیهودای

۲۱- گوجوشیهوشو

۲۲- چین

۲۳- اونسو

۲۴- می کیو

۲۵- وانکان

۲۶- جیین
طبقه بندی: کاراته،
برچسب ها: کاتا، شوتوکان WSKF،

تاریخ : سه شنبه چهاردهم دیماه سال 1389 | 01:56 | نویسنده : mehdi rahmani | نظرات