تبلیغات
هیئت کاراته شهرستان فردیس - ماد ها

سلسله هخامنشی در ایران به دنیای غرب نخستین نمونه آنچه كه تشكیل دولت و امپراطوری بود نشان داد . مقدمات تشكیل این دولت پادشاهی مقتدر توسط مادها پایه گذاری شد . مادها مردمانی بودند از نواحی شمال ایران كه به زبانهای ایرانی سخن مبگفتند . مادها به گفته هرودوت به ۶ قبیله تقسیم میشدند : (بوسها ? پارتاكنها ? ستروخانها ? آری سانتها ? بودیها ? مغها ) . سرزمین مادها از امیر نشین های نیمه مستقلی تحت انقیاد آشوریها تشكیل شده بود . در سال ۷۴۴ قبل از میلاد پادشاه آشور ( تیگلات پلسر ) به مادها تاخت . او از مادها ۶۰ هزار اسیر جنگی بدست آورد .

د یا ا كو :

سپس دیااكو پسر فرورتیش چنان آوازه ای در دادخوهی بدست آورد كه اكثر مردمان قبیله های برای قضاوت و دادخواهی پیش او میرفتند . او دولت ماد را بنیان نهاد . مردم از این حسن عدالت خواهی او وی را به مقام پادشاهی ماد نشاندند . او در محله نخست سربازانی برای خود جمع آوری نمود و سپس اكباتان یا همدان را پایتخت خود معرفی نمود . اكباتان در گذشته های دور دارای تمدن و شهر نشینی بود ولی دیااكو همدان را شكوه و جلال تازه ای داد . هگمتانه نام دیگر همدان بود به معنای : جای اجتماع و چون طوایف مادها در گذشته پراكنده بودند و پس از اسقرار دولت مادها در آنجا جمع شده بودند و در آنجا اجتماع كرده بودند نام آنجا را به هگمتانه تغییر دادند . هگمتانه دارای ۷ دیوار یا دژ تو در تو بود و دسترسی به داخل آن به صورتی غیر ممكن در آمده بود .

این شهر در روی تپه ای در مشرق همدان قرار داشت كه امروزه بدان “مصلی” میگویند. دیااكو در طول ۵۳ سال پادشاهی خود ( ۷۰۸-۶۵۵ قبل از میلاد ) مجال پیدا كرد كه مادها را متحد و یك شكل نماید . مادها ولایت پارس را تصرف كردند و مردم آنجا را تحت كنترل خود قرار دادند . سپس هوخشتره ( سیاكزار ) كه مدیری قابل بود و سرداری كارآزموده به پادشاهی رسید . او دارای پیادگانی بود كه به شمشیر و كمان و زوبین مجهز بودند . هوخشتره دارای سوارانی كار آزموده بود . وی سپاهیانش را برای جنگ با آشوریان كه چندین بار آنان را از پای در آورده بودند و به آنان تجاوز كرده بودند آماده ساخت . او “آشوربانی پال” پادشاه آشور را شكست داد . او به آشور تاخت و نینوا را محاصره كرد . آشوربانی پال در سال ۶۲۶ قبل از میلاد درگذشت .

بعد از آن مادها بر بخش بزرگی از آسیای صغیر فرمانروایی كردند . “نبوكدنصر” ( بخت النصر ) پسر و جانشین “نبوپلسر” عقد اتحادی با لیدی ها منعقد كرد و با “آمی تیس” دختر هوخشتره ازدواج نمود. بعد از هوخشتره كه در سال ۵۸۴ قبل از میلاد درگذشت پسرش “ایشتوویگو” بر تخت نشست و مدت مدیدی با آرامش حكومت كرد ولی در نهایت در سال ۵۵۰ قبل از میلاد سلسله اش توسط كورش هخامنشی در هم شكسته شد و سلسله و امپراطوری جدیدی به نام پارسیان و هخامنشیان را پایه گذاری نمود .
طبقه بندی: شخصی،
برچسب ها: ماد ها، هخامنشی، ایران، پارسیان و،

تاریخ : شنبه چهارم دیماه سال 1389 | 11:08 | نویسنده : mehdi rahmani | نظرات